Vía Láctea Filmes
GL - ES - CA - EU - EN
Produtora cinematográfica galega

AVISO LEGAL E POLÍTICA DE PRIVACIDADE

PROTECCIÓN DE DATOS

Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos?

Vía Láctea Filmes sl – NIF B15616121 Dir. Postal: Avda. Hispanidade 72-6ºA, 36203 Vigo (Pontevedra) Tel: 986415765 Correo-e: info@vialacteafilmes.gal

Con que finalidade e lexitimación tratamos os seus datos persoais?

Tratamos os datos persoais que nos facilita co seu consentimento, coa finalidade de xestionar a relación cos usuarios, de falicitarlle a información que solicita, de xestionar a relación contractual cos nosos clientes e informarlles dos nosos produtos e servizos e aquelas prestacións adicionais que se pactaran, así como para mantelo informado das novidades e promocións comerciais da nosa entidade.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos, está baseada no consentimento que previamente lle solicitamos, e no seu caso no cumprimento das obrigas derivadas da execución dun contrato ou prestación dun servicio.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os seus datos persoais conservaranse mentres dure a relación contractual ou comercial, ou nos solicite a súa supresión. Unha vez finalizada a relación, manteremos os seus datos persoais durante os prazo de prescrición legal, unha vez transcorridos os mesmos, procederemos a súa eliminación.

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Os seus datos non son cedidos a ningún terceiro, a menos que esteamos obrigados por algunha normativa ou lexislación de obrigado cumprimento.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Acceso: Ten dereito a saber si estamos tratando os seus datos e, no seu caso, coñecer que datos persoais da súa titularidade estamos tratando. Rectificación: ten dereito a rectificar aqueles datos persoais que sexan inexactos. Supresión: pode solicitar a supresión dos seus datos. Portabilidade: ten dereito a recibir aqueles datos persoais que nos facilitou e aqueles que se xeraran durante a relación contractual, así como a transmitilos a outro responsable.

Pode exercer estes dereitos mediante un escrito, acompañado de copia do DNI ou outro documento acreditativo, dirixido a Avda. Hispanidade 72, 6ºA, 36203 Vigo (Pontevedra), ou a través de info@vialacteafilmes.gal

USUARIOS

O acceso e/ou uso deste portal atribúe a condición de Usuario, que acepta, dende dito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais aquí reflectidas.

USO DE COOKIES

Nesta Web de VÍA LÁCTEA FILMES S.L. (vialacteafilmes.gal) de agora en diante “a web”, utilizamos cookies propias e de empresas colaboradoras para mellorar a túa experiencia de usuario.

Se navegas pola web, entenderemos que consistes no uso das cookies nas condicións establecidas na presente política de cookies.

Para restrinxir, bloquear ou borrar as cookies deste sitio web podes facelo, en calquera momento, modificando a configuración do teu navegador.

A continuación se inclúen as cookies utilizados por este sitio web, xunto coa información sobre o propósito e xestión (propia ou por terceiros) de cada una delas.

USO DO PORTAL

O Usuario asume a responsabilidade do uso do portal. O Usuario comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que VÍA LÁCTEA FILMES S.L. ofrece a través do seu portal e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias a boa fe e o orden público; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de VÍA LÁCTEA FILMES S.L., dos seus proveedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outro sistema físico ou lóxico que sexa susceptible de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico de outros Usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes.

VÍA LÁCTEA FILMES S.L., resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e aportacións que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a xuventude ou a infancia, a orden ou a seguridade pública ou que, o seu xuízo, non resultaran adecuados para a súa publicación. En calquera caso, VÍA LÁCTEA FILMES S.L., non será responsable das opinións vertidas polos Usuarios a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

VÍA LÁCTEA FILMES S.L., por si ou como cesionaria, e titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, sons, audio, vídeos, sofware ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, etc.). En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, párrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución y a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fines comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de VÍA LÁCTEA FILMES S.L.. O Usuario comprometese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de VÍA LÁCTEA FILMES S.L.. Poderá visualizar os elementos do portal e incluso imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre e cando sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado.

O Usuario deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección o sistema de seguridade que estivera instalado no portal.

EXCLUSIÓN DE GARANTIAS Y RESPONSABILIDADE

VÍA LÁCTEA FILMES S.L. non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e perxuicios de calquera natureza que puidera ocasionar, a titulo enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

VÍAL LÁCTEA FILMES S.L. resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir ou engadir os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan prestados ou localizados no seu portal.

MODIFICACIÓNS

ENLACES

No caso de que no nome do dominio se dispuxesen enlaces ou hipervínculos ata outros sitios de Internet, VÍA LÁCTEA FILMES S.L. non exercerá ningún tipo de control sobre ditos sitios e contidos. En ningún caso VÍA LÁCTEA FILMES S.L. asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgún enlace pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá as dispoñibilidades técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou infomación contida en ningún de ditos hipervinculos ou outros sitios de Internet. Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

DEREITO DE EXCLUSIÓN

VÍA LÁCTEA FILMES S.L. resérvase o dereito a denegar ou retirar o acceso o portal e/ou os seus servizos ofrecidos sen necesidades de preaviso, a instancia propia ou de terceiros, a aqueles Usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

XERALIDADES

VÍA LÁCTEA FILMES S.L. perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN

VÍA LÁCTEA FILMES S.L. poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

Vía Láctea Filmes é unha produtora cinematográfica galega.
Se queres contactar con nós, mándanos un correo a info@vialacteafilmes.gal ou cubre o seguinte formulario. Contestaremos o antes posible
Vía Láctea Filmes